Pastor David & Mavis Joseph (AFM (HILLTOP MINISTRIES)BREIDBACH

by NICOLETTE SHAW
(BREIDBACH, KING WILLIAMS TOWN)

I AM GOING TO WRITE THIS SHORT TRIBUTE IN AFRIKAANS AS I WILL EXPRESS MYSELF BETTER IN WHAT I HAVE TO SAY ABOUT MY PASTOR.


PASTOR JOSEPH U IS DIE BESTE, LIEFLIKSTE EN
DIE MEES NEDERIGSTE MENS WAT EK UIT DIE DIEPSTE VAN MY HART BAIE LIEF HET. U IS VIR
MY DIE GEESTELIKE MENTOR OP HIERDIE PAD EN EK DANK DIE HERE VIR DIT WAT U VIR MY OP HIEDIE PAD GELEER EN GEWYS HET. WOORDE IS NIE GENOEG OM MY DANKBAARHEID TEENOOR U UIT TE SPREEK NIE, BAIE, BAIE DANKIE VIR DIE
IMPAK WAT U IN ONS LEWE KOM MAAK HET, DANKIE
SR MAVIS, ONS PASTOORSVROU, EK IS NET SO LIEF VIR MET MY HELE HART, DANKIE DAT U SELFS N GROOT ROL IN MY GEESTELIKE GROEI SPEEL, DANKIE DAT U SELFS SO N NEDERIGE EN DIE PRAGTIGSTE MENS IS INNERLIK EN UITERLIK, DIE GEBED VAN MY HART IS DAT DIE GENADE VAN GOD ALTYDDEUR OOR U LEWE SAL WEES, EK EER EN PRYS GOD VIR DIE MOOI DINGE WAT HY VIR U DOEN EN NOGSTEEDS GAAN DOEN.
DANKIE DAT U LEWE VIR ONS N VOORBELLD KAN WEES HOE EN ONS AS KINDERS VAN GOD MOET LEWE EN OPTREE.
MET AL MY LIEFDE

Click here to post comments

Return to 2007-2008 Pastor Tributes Archive.